Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8074 5d7d 420
Reposted fromgreensky greensky viasober sober
9887 a489 420
Reposted fromwentyl wentyl
3981 161f 420
Reposted fromtfu tfu viajazziee jazziee
Reposted fromnaich naich viaDagarhen Dagarhen
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 vianoisetales noisetales
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
5368 1e91 420
Reposted byraskogruetzejazziee
5366 50c2 420
Reposted bythesatanek10FreXxXraskogruetzejazziee
5364 45bc 420
Reposted bythesatanek10nvm
5363 2e8b 420
Reposted byNocephyagruetzenvmasparagusbesenJapaneseDeathPoemd6286zideshowbob
5362 b2f8 420
Reposted byDagarhenthesatanek10Rekrut-KdatacopjulannRedHeadCathnvmsoupeterMilkyJoevolldostcatdog2whovillethor7ockisbackpatynastrikerEineFragevonStilrenioocrc9zurawianiaczkastraycatthesilenceofthealcoholicznuhsucznikUbiktishkalargehamstercollidermaly-pandzik
1656 0618 420
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaDagarhen Dagarhen
5146 6574 420
Reposted fromzciach zciach viaDagarhen Dagarhen
Bachnięcie w mankiet może być ryzykowne. Kiedyś przy mnie pan budowlaniec, lat jakieś 55 (PL) bachnął panią właścicielkę bed and breakfast, rówieśnicę (IE) na pożegnanie. Najwyraźniej panią pierwszy raz ktoś w rękę pocałował, wykroczyło to tak bardzo poza tej pani strefę pojmowania gestów międzyludzkich, że zatrzymało ją w czasie i przez dobrych 5 sekund nawet nie mrugnęła, wytrzeszcz i uśmiech. Piękna scena.
1564 9d37 420
Reposted fromnyaako nyaako
Why does no one ever ask "Are you a tomato person, or a banana person?"
Reposted byDagarhen Dagarhen
Reposted fromgruetze gruetze
1375 5af9 420
Reposted fromtfu tfu viaprincess-carolyn princess-carolyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl